Třídní schůzky a konzultace

TŘÍDNÍschůzky

10. 9. 2018
7. 1. a 3. 6. 2019

KONZULTAČNÍdny

1. 10., 5. 11., 3. 12. 2018
4. 2., 4. 3., 8. 4., 6. 5. 2019